Advies

risico-inventarisatie & -evaluatie

Hulp bij het opstellen van een RI&E en plan van aanpak

De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is bedoeld om gevaren binnen het werk vast te stellen. Vervolgens wordt een plan van aanpak opgesteld om deze risico’s verder te beperken.  
Wilt u advies met betrekking tot de RI&E of deze door ons laten uitvoeren? Neem dan contact met ons op en bespreek de mogelijkheden.

Toolboxmeeting

Verzorgen van een toolboxmeeting

Een toolboxmeeting is een kort overleg in de vorm van een presentatie over de veiligheid op de werkvloer. In dit veiligheidsoverleg kunnen heel uiteenlopende onderwerpen op het gebied van veilig werken aan bod komen. Een aantal voorbeelden van onderwerpen die tijdens een toolboxmeeting centraal kunnen staan, zijn:
• Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen;
• Het gebruik van gereedschappen;
• Werken op hoogte;
• Het melden van ongevallen en/of onveilige situaties;

Wilt u advies over het houden van een toolboxmeeting in uw organisatie. Of deze door ons laten uitvoeren? Neem dan contact met ons op en bespreek de mogelijkheden.

Bedrijfsnoodplan

Een bedrijfsnoodplan is een draaiboek waarin systematisch staat aangegeven wat de organisatie moet doen als een calamiteit zich voordoet.

Aan een bedrijfsnoodplan worden een behoorlijk aantal regels en voorwaarden gesteld. Heeft u advies of ondersteuning nodig bij het opstellen van een bedrijfsnoodplan? Neem contact met ons op en bespreek de mogelijkheden.

BHV plan

Alle zaken omtrent BHV binnen een organisatie kunnen beschreven worden in het BHV-plan. In dit plan staan alle taken, verantwoordelijkheden en procedures beschreven en dienen opgevolgd te worden in het geval van calamiteiten. 

Neem contact met ons op voor advies of ondersteuning bij het opstellen van een BHV plan.

Ontruimingsplan

In het geval van calamiteiten is het belangrijk een ontruimingsplan gereed te hebben. In het plan wordt vastgelegd hoe mensen op een georganiseerde en gestructureerde manier het pand kunnen verlaten. Bij het niet hebben van een ontruimingsplan loopt u het risico dat mensen in paniek raken, verkeerde routes kiezen en zichzelf en anderen in gevaar te brengen.

Heeft u advies of ondersteuning nodig bij het opstellen van een goed ontruimingsplan? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Vluchtwegplattegrond

Vluchtwegplattegronden is een belangrijk onderdeel van het ontruimingsplan. Het zijn tekeningen waarop de vluchtweg op de desbetreffende locatie in het pand is aangegeven en die, in geval van nood, kunnen worden gebruikt om te bekijken hoe de aanwezigen zo snel mogelijk het pan dienen te verlaten.

Wilt u advies op het gebied van vluchtwegplattegronden of heeft u ondersteuning nodig bij het opstellen van ontruimingsplan, neem dan contact met ons op.

Scroll naar boven